Ανακοινώσεις


ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις 2016 της ΕΣΔι-Διοικητικής Κατεύθυνσης.


Βασικός στόχος του νομικού φροντιστηρίου ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι η άρτια προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Διοικητική Κατεύθυνση)


Η προετοιμασία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των εξετάσεων τόσο στο γραπτό όσο και στο προφορικό στάδιο και περιλαμβάνει: 

 • Συνταγματικό δίκαιο – ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
 • Ακυρωτικές διαφορές
 • Διαφορές ουσίας
 • Φορολογικό δίκαιο
 • Δημοσιονομικό Δίκαιο\Εξειδικευμένα θεματικά πεδία :
  • Δίκαιο Περιβάλλοντος, Αναγκαστική Απαλλοτρίωση
  • Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Δίκαιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 •  Ενωσιακό δίκαιο (στο πλαίσιο των προφορικών εξετάσεων)
 • Αγγλική - Γαλλική - Γερμανική Νομική ορολογία
 • Γενική Παιδεία.

Η παρουσίαση των ανωτέρω θεματικών πεδίων συνοδεύεται από ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ του εκάστοτε εισηγητή καθώς και από ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

Στον υποψήφιο του φροντιστηρίου μας παρέχεται αποκλειστική πρόσβαση σε βάση δεδομένων  όπου εκτίθεται η πάγια και κυρίως η επίκαιρη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων. Επιπλέον προσφέρεται ελεύθερη πρόσβαση στη πλούσια αρθρογραφία των εισηγητών του φροντιστηρίου μας πάνω στα κρίσιμα νομικά ζητήματα της δικαστικής επικαιρότητας.

 

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΩ SKYPE : Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των μαθημάτων ζωντανά (skype) για τους υποψηφίους εκτός Αθηνών μέσω ολιγομελών τμημάτων.