Ανακοινώσεις


Προκήρυξη ΚΒ σειράς 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 4636

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

  1. Διοικητική Δικαιοσύνη, είκοσι έξι (26) και αναλυτικά, τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας,
    μια (1) θέση δοκίμου εισηγητή του Ελεγκτικού Συνεδρίου και είκοσιμία (21) θέσεις δοκίμωνπαρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων..

  2. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, τριάντα πέντε (35) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου.


Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Απρίλιο−Μάιο του τρέχοντος έτους.


Δείτε ολόκληρη την προκύρηξη εδώ