Ανακοινώσεις


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΔΔΑ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΔΔΑ


Ο διαγωνισμός για την ΕΣΔΔΑ διενεργείται σε δύο στάδια.

Το 1ο στάδιο περιλαμβάνει τις ενότητες:
α) Οργάνωση & Λειτουργία του κράτους
β) Μικροοικονομική-Μακροοικον ομική & Δημόσια Οικονομική 
γ) Γενικές Γνώσεις & Δεξιότητες