Ανακοινώσεις


Προκήρυξη ΚΓ σειράς 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 63868Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Α. Διοικητική Δικαιοσύνη, δέκα τέσσερις (14) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, εξήντα μία (61) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ.  Εισαγγελείς, είκοσι τρεις (23) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.


Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Δείτε ολόκληρη την προκύρηξη εδώ