Ανακοινώσεις


ΑΣΕΠ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το ΑΣΕΠ με την 1Γ/2017, προκηρύσσει γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Μπορείτε να δείτε τις θέσεις ανά κλάδο και ειδικότητα κατεβάζοντας το ακόλουθο αρχείο: Πίνακας θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα