Ανακοινώσεις


Προκήρυξη ΕΣΔΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 64960Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Α. Διοικητική Δικαιοσύνη, είκοσι έξι (26) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, τριάντα εννέα (39) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ.  Εισαγγελείς, είκοσι πέντε (25) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.


Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ