Αγγλικά


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Περί Δικαίου διοργανώνει τα τελευταία χρόνια ταχύρυθμα προγράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις TOEIC και TOEFL με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Τα προγράμματά μας απευθύνονται σε ενήλικες που έχουν διδαχθεί -πλήρως ή περιστασιακά- την Αγγλική γλώσσα, και εξατομικεύονται ώστε να ανταποκρίνονται στις ελλείψεις και τις ιδιαιτερότητες του κάθε σπουδαστή.
 

Το TOEIC αποτελεί κορυφαία εξέταση πιστοποίησης της Αγγλικής γλώσσας παγκοσμίως δεδομένου ότι συμμετέχουν περισσότεροι από 5 εκατομμύρια υποψήφιοι. Επιπλέον, στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής εξαιτίας:

  •  της συχνής διεξαγωγής των εξετάσεων (εβδομαδιαίως)
  •  της αναγνώρισής του από εγχώρια πανεπιστημιακά ιδρύματα
  •  του ελληνικού ΑΣΕΠ,
  • ξένων πανεπιστήμιων και οργανισμών.

Απευθύνεται σε ενηλίκους που επιδιώκουν ταχεία και ευέλικτη πιστοποίηση της γλωσσομάθειάς τους, με αφορμή την εισδοχή τους σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή ακόμα και την κατάθεση δικαιολογητικών για πρόσληψη τους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Το TOEFL είναι το πλέον αναγνωρισμένο και παγκοσμίως αποδεκτό τεστ Αγγλικής το οποίο αξιολογεί την ικανότητά του υποψηφίου να χρησιμοποιεί και να καταλαβαίνει την Αγγλική σε πανεπιστημιακό επίπεδο και για ακαδημαϊκούς σκοπούς,  συνδυάζοντας τις δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

 Το TOEFL iBT (internet-based test)  αποτελεί εξέταση διαβαθμισμένης αξιολόγησης η οποία πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική κυρίως υποψηφίων που αποσκοπούν στην εισδοχή τους σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Προγράμματα εκμάθησης της Αγγλικής (ως κατατακτήρια ή τελική εξέταση). Απευθύνεται επίσης σε υποψηφίους υποτροφιών, φοιτητές και εργαζόμενους οι οποίοι αιτούνται βίζα. Έχει διετή ισχύ, διάστημα στο οποίο συνήθως ο υποψήφιος έχει λάβει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών που ανάλογα με την χώρα διεξαγωγής των σπουδών αναγνωρίζεται και ως τυπική προϋπόθεση κατοχής άριστης γνώσης  στην αγγλική γλώσσα.