Τμήματα Προετοιμασίας ΕΣΔι


Νομική Ορολογία

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ιδρύθηκε το 1994, κατ’ επιταγή του άρθρου 88 παρ. 3 του Συντάγματος, υποδέχτηκε τους πρώτους σπουδαστές το 1995, ενώ άρχισε και η επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστών και εισαγγελέων. Αποστολή της Σχολής είναι να εμπνεύσει στους σπουδαστές και στους επιμορφούμενους δικαστές και εισαγγελείς υψηλό φρόνημα και ανεξαρτησία γνώμης, να οικοδομήσει ήθος, να ενισχύσει την πίστη στις αρχές της δημοκρατίας και της ελευθερίας, να μεταφέρει παραστάσεις από την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, να αναδείξει την ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση του δικαίου, να αναπτύξει την κριτική ικανότητα κατά την προσέγγιση όχι μόνο του δικαίου αλλά και των φαινομένων εν γένει της κοινωνίας, να διδάξει τον δικανικό λόγο, γραπτό και προφορικό, να ανοίξει ορίζοντες για πνευματική καλλιέργεια και επαφή με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Στόχος της δικαστικής εκπαίδευσης είναι η δημιουργία σύγχρονων δικαστών και εισαγγελέων που να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των καιρών που απαιτούν πλατύ ορίζοντα γνώσεων και ευρύ κύκλο δεξιοτήτων.

Η προετοιμασία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των εξετάσεων τόσο στο γραπτό όσο και στο προφορικό στάδιο και περιλαμβάνει:


 • Συνταγματικό δίκαιο – ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα

   


 • Ακυρωτικές Διαφορες

   


 • Διαφορές ουσίας

   


 • Φορολογικό δίκαιο

   


 • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

   


 • Δημοσιονομικό Δίκαιο

   


 • Εξειδικευμένα θεματικά πεδία :

  Δίκαιο Περιβάλλοντος, Αναγκαστική Απαλλοτρίωση
  Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
  Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
  Δίκαιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 • Ενωσιακό δίκαιο (στο πλαίσιο των προφορικών εξετάσεων)

   


 • Αγγλική - Γαλλική Νομική ορολογία

   


 • Γενική Παιδεία

   

 

Η παρουσίαση των ανωτέρω θεματικών πεδίων συνοδεύεται από ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ του εκάστοτε εισηγητή καθώς και από ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

Στον υποψήφιο του φροντιστηρίου μας παρέχεται αποκλειστική πρόσβαση σε βάση δεδομένων  όπου εκτίθεται η πάγια και κυρίως η επίκαιρη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων. Επιπλέον προσφέρεται ελεύθερη πρόσβαση στη πλούσια αρθρογραφία των εισηγητών του φροντιστηρίου μας πάνω στα κρίσιμα νομικά ζητήματα της δικαστικής επικαιρότητας.