Τμήματα Νομικής Ορολογίας


 

Νομική Ορολογία Νομική Ορολογία

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Η ξένη γλώσσα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία των υποψηφίων στην Εθνική Σχολή Δικαστών.
Το νομικό φροντιστήριο ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ οργανώνει ολιγομελή τμήματα προετοιμασίας στη ξενόγλωσση Νομική ορολογία τόσο για τη διοικητική όσο και για τη πολιτική κατεύθυνση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Στο πρόγραμμα των τμημάτων αυτών περιλαμβάνεται:

  • Συστηματική διδασκαλία της μετάφρασης: ευθύ και αντίστροφο κείμενο όπως αυτό που ζητείται στις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστών

  • Συνεχής άσκηση των υποψηφίων στη γραφή ανάλογων κειμένων

  • Προσωπική διόρθωση των κειμένων των υποψηφίων με σαφείς οδηγίες βελτίωσης των μεταφραστικών τους δυνατοτήτων.

  • Παροχή διδακτικού υλικού για την πληρέστερη εξάσκηση σε παρόμοια θέματα με αυτά των εξετάσεων.

  • Αναλυτική προσέγγιση των θεμάτων παλαιότερων εξετάσεων

  • Συνεχής προσωπική και ηλεκτρονική συνεργασία με τους υποψήφιους για περισσότερη εξάσκηση σε κείμενα προς μετάφραση.