Διαγωνισμός Διπλωματών

ΠροπτυχιακάΔιαγωνισμός Διπλωματών

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Τον Οκτώβριο 2017 ξεκινά κύκλος φροντιστηριακών μαθημάτων για την προετοιμασία του Διαγωνισμού υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας Για την Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών (δείτε το Φ.Ε.Κ. εδώ).
Ο κύκλος μαθημάτων, διάρκειας επτά μηνών, περιλαμβάνει πλήρη προετοιμασία για όλες τις θεματικές ενότητες ( Πρωτεύοντα και Δευτερεύοντα μαθήματα) για το γραπτό και το προφορικό στάδιο καθώς και τη δοκιμασία της συνέντευξης.

ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:


 • Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα

 • Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο

 • Διεθνείς σχέσεις και Πολιτική

 • Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

 • Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

   

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:


 • Στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού , Βυζαντινού και Νεοελληνικού Πολιτισμού

   


 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

 • Ναυτικό Δίκαιο

   


 • Παγκόσμια Γεωγραφία

   

ΓΛΩΣΣΕΣ:


 • Ελληνική Γλώσσα

   


 • Αγγλική Γλώσσα

 • Δεύτερη ξένη γλώσσα ( μία εκ των αραβικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής, κινεζικής, ρωσικής)

   

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

Συνίσταται σε προφορικές ερωτήσεις γενικού περιεχομένου (διπλωματικού, οικονομικού, πολιτικού και γενικότερα διανοητικού) προκειμένου να διαπιστωθεί η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις, η δυνατότητα ανταπόκρισης σε εργασιακή πίεση, η αυτοκυριαρχία, η αυτοπεποίθηση, η συναισθηματική σταθερότητα, η ορθολογική σκέψη, η αντίληψη ,η καλλιέργεια του υποψηφίου ,προσόντα και αρετές που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του διπλωματικού υπαλλήλου.
Το υψηλού επιπέδου έμπειρο διδακτικό προσωπικό του Νομικού Φροντιστηρίου «Περί Δικαίου» είναι το πλέον κατάλληλο για τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Τα μαθήματα χωρίζονται σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος ώστε σε εβδομαδιαία βάση να υπάρχει άσκηση των υποψηφίων στις υψηλές απαιτήσεις των εξετάσεων