Για εμάς

Το επάγγελμα του νομικού τα τελευταία χρόνια γίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Δημιουργείται η ανάγκη απόκτησης περισσότερων γνώσεων, εμβάθυνσης σε τομείς του Δικαίου και πληρέστερης κατάρτισης είτε παραμένει κανείς στη μάχιμη δικηγορία, είτε προτίθεται να υπηρετήσει τη δικαιοσύνη από άλλη θέση. Πολλοί επιλέγουν να συμμετάσχουν σε επαγγελματικούς διαγωνισμούς πχ Εθνική Σχολή Δικαστών, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κλπ. Η διαδικασία απόκτησης γνώσεων είναι χρονοβόρα, δαπανηρή και διαρκής.

Ως εκ τούτου η επιλογή του δασκάλου καθίσταται σοβαρή υπόθεση, ειδικότερα στις μέρες μας που ο καιροσκοπισμός και η αναξιοκρατία περισσεύουν. Πολλοί υπόσχονται αρωγή στην προσπάθεια κάθε φοιτητή και υποψηφίου, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια.

Το νομικό φροντιστήριο «Περί Δικαίου» είναι ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στο νομικό χώρο.

Η πολυετής εμπειρία, η επιστημονική αρτιότητα, η υπευθυνότητα των εκπαιδευτών και η επιμονή στη μεθοδολογία προσέγγισης και κατανόησης των νομικών θεμάτων αποτελούν εγγύηση για την εξέλιξη κάθε νομικού που θα συμμετάσχει στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.

Το επάγγελμα του νομικού τα τελευταία χρόνια γίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Δημιουργείται η ανάγκη απόκτησης περισσότερων γνώσεων, εμβάθυνσης σε τομείς του Δικαίου και πληρέστερης κατάρτισης είτε παραμένει κανείς στη μάχιμη δικηγορία, είτε προτίθεται να υπηρετήσει τη δικαιοσύνη από άλλη θέση. Πολλοί επιλέγουν να συμμετάσχουν σε επαγγελματικούς διαγωνισμούς πχ Εθνική Σχολή Δικαστών, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κλπ. Η διαδικασία απόκτησης γνώσεων είναι χρονοβόρα, δαπανηρή και διαρκής.

Ως εκ τούτου η επιλογή του δασκάλου καθίσταται σοβαρή υπόθεση, ειδικότερα στις μέρες μας που ο καιροσκοπισμός και η αναξιοκρατία περισσεύουν. Πολλοί υπόσχονται αρωγή στην προσπάθεια κάθε φοιτητή και υποψηφίου, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια.

Το νομικό φροντιστήριο «Περί Δικαίου» είναι ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στο νομικό χώρο.

Η πολυετής εμπειρία, η επιστημονική αρτιότητα, η υπευθυνότητα των εκπαιδευτών και η επιμονή στη μεθοδολογία προσέγγισης και κατανόησης των νομικών θεμάτων αποτελούν εγγύηση για την εξέλιξη κάθε νομικού που θα συμμετάσχει στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.