Προπτυχιακά


ΠροπτυχιακάΠροπτυχιακά

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Ο πτυχιούχος της Νομικής Σχολής, με την επιστημονική συγκρότηση που του εξασφαλίζουν οι επιτυχείς σπουδές του, μπορεί να ασχοληθεί στα διάφορα νομικά επαγγέλματα, δηλαδή να γίνει δικηγόρος, δικαστής, συμβολαιογράφος, υποθηκοφύλακας ή εισαγγελέας, να σταδιοδρομήσει ως διπλωμάτης, να στελεχώσει την δημόσια διοίκηση ή να εργαστεί ως νομικός σύμβουλος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Το Νομικό Φροντιστήριο Περί Δικαίου σας προετοιμάζει για τις προπτυχιακές εξετάσεις εξειδικευμένων μαθημάτων μέσω μιας πλήρους παρουσίασης των θεωρητικών ζητημάτων και επίλυσης παλαιότερων θεμάτων εξετάσεων.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:


 • Συνταγματικό Δίκαιο

 • Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 • Γενικό Διοικητικό Δίκαιο

 • Διοικητική Δικονομία

 • Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (προσαρμοσμένη προετοιμασία για κάθε κλιμάκιο)

   

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:


 • Γενικό Ποινικό δίκαιο

   


 • Ειδικό Ενοχικό δίκαιο

 • Ποινική Δικονομία

   


 • Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου

   

ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:


 • Βιομηχανική Ιδιοκτησία

   


 • Αξιόγραφα

 • Εταιρίες

   

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:


 • Γενικές Αρχές

 • Εμπράγματο

 • Γενικό Ενοχικό

 • Εφαρμογές Αστικού Δικαίου

 • Ειδικό Ενοχικό

 • Οικογενειακό

 • Κληρονομικό

Δυνατότητα παρακολούθησης σε ολιγομελές τμήμα καθώς και εξατομικευμένες συνεδρίες.